Kategoriarkiv: Klimatvetenskap

Senaste från klimatvetenskapens värld

Onaturlig temperaturökning?

Fig 1

En invändning mot IPCCs rapporter och AGW-hypotesen är att den måttliga temperaturökningen sedan 1880 mycket väl kan förklaras av naturliga variationer. Ett vanligt skeptikerargument är att det skulle räcka med 1-2 % mindre moln för att förklara temperaturökningen. I ett geologiskt perspektiv har jorden haft både högre temperatur och koldioxidhalt utan mänskligt bistånd. Det behövs […]

Dela detta inlägg

Ytterligare stöd för Svensmarks teori

solens modulation

Lite i skymundan av den mediala uppståndelsen kring IPCCs senaste rapport så fortgår utforskandet av solens inverkan på vårt klimat. Det här är ju en klimatfaktor som mer eller mindre helt lagts åt sidan av FNs klimatpanel med hänvisning till att den direkta solinstrålningen till toppen på jordens atmosfär bara varierar med 0,1% över en […]

Dela detta inlägg

Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel

Utvald bild

Samtalet sändes 24 mars i år av Econtalk podcast med Russ Roberts som moderator. De två professorerna anses ju representera olika sidor i synen på klimathotet. Men mitt intryck av samtalet blev märkligt nog att det är mycket mer som förenar John Christy och Kerry Emanuel än vad som skiljer dem åt. John Christy har […]

Dela detta inlägg

Uppsalatemperaturer igen

fig5

I ett nytt gästinlägg av Magnus Cederlöf kan vi ta del av en ytterligare analys av det sätt på vilket temperaturmätningarna i Uppsala har bokförts och hur de förmodligen överdrivit temperaturökningen sedan 1950-talet. Osäkerheter i temperaturmätningar del 3 Av: Magnus Cederlöf I tidigare inlägg (här och här) har jag uppskattat felet i temperaturmätningar från Uppsala […]

Dela detta inlägg

Debatten om extremväder går vidare

sandstorm

Här på Klimatupplysningen brukar vi inte följa den amerikanska interna klimatpolitiska debatten särskilt noga, såvida det inte har en relevans för klimatvetenskapen eller för den europeiska energipolitiken. Men i det här fallet tycker jag att det är lite roligt att följa Robert Pielke Jrs öden och äventyr i klimatdebatten. Han är en erkänd expert på […]

Dela detta inlägg

Klimatets mysterier: Varför är kurvorna enligt iskärnor för temperatur, koldioxid och metan så lika?

Vostok_420ky_4curves_insolation

De tre översta kurvorna i bilden ovan (från Wikipedia) visar de kurvor för koldioxidhalt, temperatur och metanhalt som man bestämt enligt iskärnor från Vostok. Kurvornas form är anmärkningsvärt lika. Varför är det så? Är det så att jordens temperatur påverkar koldioxidhalt och metanhalt i luften så att kurvorna blir så lika? Eller påverkar koldioxidhalt och […]

Dela detta inlägg

Ny rapport om klimatförändringars biologiska påverkan

CCR2b-page-art

Det är NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change) som nyligen kommit ut med sin Klimatrapport II. Den finns att ladda ned härifrån. Det finns också en kortare summering för beslutsfattare på 30 sidor att ladda ned. Den kan ni gärna skicka till era kommungubbar, och till miljödepartementet och jordbruksverket! Det är den biologiska influensen […]

Dela detta inlägg

Judith Curry – en mittfältare?

Curry

Här på KU har Judith Curry citerats åtskilliga gånger och jag har sökt mig bakåt  och konstaterat att dessa våra inlägg uttryckt ett tydligt gillande (länk). Kanske man också kan säga att vi varit imponerade över att hon inbjudits att framföra sin kritik t ex inför representanter för engelska parlamentet. Hon har också fått förtroendet […]

Dela detta inlägg

Äntligen en vetenskaplig diskussion

APS physics

American Physical Society (APS) har tagit ett mycket djärvt initiativ till att faktiskt diskutera den vetenskapliga grunden för den senaste rapporten (AR5) från FNs klimatpanel. Istället för att bara hänvisa till denna auktoritet så ville man få en ordentlig genomlysning av rapporten, särskilt av den första delen om klimatvetenskapen. (Peter Stilbs kommenterade, med viss skepsis, […]

Dela detta inlägg

Roger Revelles föredrag från år 1980

Mauna Loa wiggles

Roger Revelle (1909-1991) var en framstående vetenskapsman som gjorde banbrytande arbeten inom klimatvetenskap och oceanografi förutom mycket annat. Bland annat drev han igenom att University of California campus i San Diego bildades. År 1980 höll han det videoinspelade intressanta föredrag om klimatfrågan för en publik vid Lawrence Livermore National Laboratory, USA, som jag tar upp […]

Dela detta inlägg