Kategoriarkiv: Allmänt

Diverse inlägg om klimat

Fyra utmaningar för energipolitiken

bulb

I takt med att kärnkraften i Sverige avvecklas och användningen av el ökar (elbilar) är det högst sannolikt att Sverige, i likhet med andra länder, kommer att bli mer beroende av fossil energi, troligtvis gas. Problemet med en kraftfull utbyggnad av de ”förnybara” energikällorna, sol- och vindkraft, är att det saknas marknadsincitament som säkerställer tillräckligt […]

Dela detta inlägg

Fusionskraft del II

Schematic_diagram_of_Wendelstein_7-X

Även om tokamaker är den teknik som kommit längst så råder det ingen brist på alternativa lösningar. En del har många år på nacken medan andra är nytänkande. För att skapa oss en bild av hur mycket olika vägar som finns skall vi ta en titt på några men detta är fortfarande bara ett axplock. […]

Dela detta inlägg

Varmaste decenniet – brinner planeten upp?

Jorden varm

Bild från Stars Insider, Shutterstock Så här i slutet av året, och i slutet av ett decennium, så finns det gott om rubriker som slår på stora alarmismtrumman. Decenniet påstås vara det varmaste på – jag vet inte vad – hundratals eller kanske flera miljoner år. Låt oss vara tydliga: Med tanke på att det […]

Dela detta inlägg

Fusionskraft del I

tokamak

Som nästa inlägg i serien om kärnkraftsteknik och var vi står idag, har turen kommit till en lite mer framåtblickande teknik – fusionskraft. Fusionskraft är en teknik som i minst sextio år har varit den teknik som bara är trettio år bort och att sätta sin tillit till att den nu verkligen är på väg […]

Dela detta inlägg

Brev från ansvarig klimatöverbefälhavare, år 2030

klimatdiktatur

Här är ett gästinlägg från framtiden apropå miljöpartiets klimatplan: Se även inlägget om proppen här . Till Fru NN Lövingatan 56 12345 Romsonstad Kopia: Herr NN, läger 30.   Bästa fru NN, Det har kommit till vår kännedom att Er man har begått en del illojala handlingar gentemot vår Klimatkamp. Han har vid upprepade tillfällen […]

Dela detta inlägg

Ökad klimatskrämsel i Grönköping

GK klimatskrämsel

Då den aktuella kampen mot klimatet ännu icke ha givit önskat resultat – folk i gemen äro icke alls tillräckligt uppskrämda – finnas enligt Miljöpartiet (MP) i Grönköping planer å att upptrappa kampen så att det äntligen skall bli lättare att införa fler regleringar, myndigheter, förbud och skatter. Ett steg i den riktningen är att […]

Dela detta inlägg

Snillen spekulerar 2019

Snillen spekulerar

Årets upplaga av programmet ”Snillen spekulerar” gick till övervägande del i klimatets namn, i alla fall i sista delen. Det kändes som att alla skulle svära sin tro till IPCC eller kanske mer medias bild av vad IPCC ex skriver i AR5 (Assesment Report nr 5). Alla var mycket säkra på att forskningen är extremt […]

Dela detta inlägg

Öppet brev till Nyamko Sabuni

Kära Nyamko Sabuni, du har i en programförklaring skrivit eller sagt att Liberalerna ska ta klimatfrågan på allvar. Jag vill i detta brev ge dig ett förslag på hur jag tycker att du ska ta tag i klimatpolitiken. Låt mig först konstatera att nu har även det 25:te klimatmötet avslutats utan att komma fram till […]

Dela detta inlägg