Författararkiv: Sten Kaijser

Det är klimatpoitiken som är farlig – inte ett varmare klimat

Eftersom klimatskeptiker ofta är mycket mycket kunnigare om klimatet och dess förändringar, såväl i nutid som historiskt så tror jag att många omkring oss också är något mindre övertygade än de flesta i detta land. När jag träffar nya människor så brukar jag inte dra upp klimatfrågan innan jag, något som om jag tillåts lite […]

Dela detta inlägg

Svagare vindar

Vi som lärt oss att vindar drivs av temperaturskillnader, oavsett vilka temperaturer det handlar om blir inte helt förvånade om vi råkar få ögonen på en rubrik om att vindarna på norra halvklotet blivit svagare de senaste 40 åren. Det fanns en sådan rubrik på den tyska bloggen EIKE som i sin tur länkade till […]

Dela detta inlägg

En grandios självbild

Jag skrev i slutet av den varma sommaren om den narcissistiska planetära stormakten, och under förra veckan kom jag att tala med en god vän om skillnaden mellan narcissister och psykopater. Vi gick till och med så långt att vi frågade (engelska) Wikipedia om vad begreppen betydde. Svaret var inte riktigt intressant eftersom det handlade […]

Dela detta inlägg

Om trädgränser

Jag har länge haft den uppfattningen att en bra, i vissa avseenden kanske den bästa klimatindikatorn är trädgränsen och dess eventuella förändringar. Innan jag går in på eventuella förändringar av olika typer av trädgränser, kan det vara värt att notera att där det växer träd, där bor det också människor, medan det är väldigt få […]

Dela detta inlägg

Mera tjat om Coriolis

Ända sedan jag i ett inlägg här på Klimatupplysningen den 20 juni i år skrev om Coriolis-effekten så har denna effekt förföljt mig. Vi vet att den har stor betydelse för jordens klimat, även om den kanske är mindre betydelsefull när det gäller att förstå eventuella klimatförändringar. Eftersom Coriolis-faktorn f , med den fysikaliska sorten […]

Dela detta inlägg

Påverkas satelliter av Coriolis-effekten?

I samband med mina inlägg under sommaren uppstod en kommentarsdiskussion mellan mig och Lars Cornell om vad Coriolis-effekten är. Att frågan inte är enkel kunde jag förstå av ett par artiklar som meteorologen Anders Persson skrev i Svenska Matematikersamfundets bulletiner i februari (sid 25) och maj (sid 11) i år. Det var intressanta artiklar där […]

Dela detta inlägg

Inget nytt under solen

Har det hänt något viktigt inom klimatforskningen under senare år? Det kommer naturligtvis en strid ström av artiklar, men förändrar de bilden mer än marginellt? Det som också pågår hela tiden är att mängden data ökar. Men förändrar det bilden av hur klimatsystemet fungerar? Vi vet att det som driver luftens och vattnets rörelser är […]

Dela detta inlägg

Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves

Det finns en sak jag gärna skulle vilja veta någonting om. Det är hur många svenskar det finns som i högre eller lägre grad tror på att världen hotas av en global klimatkatastrof på grund av mänsklighetens användning av fossila bränslen. Det finns naturligtvis många olika grader av en sådan tro. I ena änden har […]

Dela detta inlägg

Sugrör

Har jag missat något? Allt vad den amerikanska miljörörelsen gör brukar snabbt tas upp av svenska media. De stora svenska medierna hatar som bekant de amerikaner i mellanvästern som röstade fram Donald Trump, medan de älskar de miljöengagerade studenterna (och även många av professorerna) vid de stora universiteten i Kalifornien, Washington, Massachusetts och New York. […]

Dela detta inlägg

Den narcissistiska planetära stormakten

Sverige är som bekant sedan ett antal år en självutnämnd humanitär stormakt. Våra förhoppningar om att vår humanitära flyktingpolitik skulle följas av andra har dock visat sig vara önskedrömmar. I dessa dagar tycks det finnas många, inte minst inom media, som tror att Sverige är en planetär stormakt, att vi är ett land med en […]

Dela detta inlägg