Författararkiv: Sten Kaijser

Reflektioner kring Climategate

I gårdagens inlägg berättade Ingemar om Climategate-skandalen, vilket naturligtvis var exakt vad han skulle göra. Jag hade visserligen börjat planera att göra just det, men Ingemar var en dag före mig, och dessutom gjorde han det bättre än vad jag skulle ha kunnat göra. Men därmed var det ämnet i stort sett borta. Kanske inte […]

Dela detta inlägg

Om klimatsystemets medeltemperatur

Jag brukar hävda att det som styr atmosfären på “decennienivå” är haven. Förändringar beroende på ändringar av jordens strålningsbalans tar längre tid än så och de drunknar i förändringar av värmeutbyte mellan hav och atmosfär. Jag brukar också påstå att om man verkligen vill sänka atmosfärens temperatur bör man inte ägna sig åt den typ […]

Dela detta inlägg

Tankar efter en klimatkonferens

Nu är vi som var med tillbaka ifrån Klimatkonferensen i Oslo. Den var givande på många sätt och den gav definitivt anledning till en hel del reflektioner. Två av talarna var Peter Ridd och Susan Crockford. Peter har blivit känd som den australiske forskare som avskedades för att han kom med den sensationella upplysningen att […]

Dela detta inlägg

Kommentatorer

Det finns två sätt att argumentera i klimatdebatten, om det nu finns en debatt värd namnet, det ena är att hänvisa till auktoriteter, och det andra är att förstå och granska auktoritetens argument. Ett argument som ofta används är att 97% av forskarna är överens, varvid motargumenten består dels i att påvisa att de undersökningar […]

Dela detta inlägg

Mer om strålning i atmosfären

Ur led är tiden och varken Hamlet eller jag förmår vrida den rätt igen. Vi som av en eller annan anledning kommit att ifrågasätta IPCCs skräckscenarior förstår ju inte hur någon vettig människa alls kan tro på alla dumheter som sägs. Och vi förstår ännu mindre hur någon människa vid sina sinnens fulla bruk, kan […]

Dela detta inlägg

En viktig klimatuppsats

Klimathysterin har nått oanade höjder! Eftersom det är många andra som kommenterar detta mycket bättre än vad jag skulle kunna göra, så ska jag ta upp en helt annan sak. Dessförinnan vill jag dock rikta mig till min kusin och gode vän Erik Lindeberg som ibland kommenterar på KU. I en kommentar på mitt senaste […]

Dela detta inlägg

Klimatprat i Mattebyn

Det uttalade syftet med Stockholmsinitiativet är att arbeta för en klimatpolitik baserad på riktig vetenskap. Själv skulle jag vilja tillägga att vi behöver en klimatpolitik baserad på sunt förnuft och en aning om storleksordningar. En del i vårt arbete för detta är att vi har en sida med länkar som underlättar för våra läsare att […]

Dela detta inlägg

Om tröghet i klimatsystemet

För några veckor sedan rapporterades det (påstods det) att juli månad 2019 var den varmaste månad som uppmätts på jorden. Visserligen var inte satellitmätningarna av atmosfärens temperaturer helt med på noterna, och oavsett om det var sant eller ej så var det ett intressant påstående. Det som förvånade mig var det faktum att jorden alltså […]

Dela detta inlägg

Klimatpolitik i andra länder

Jag har länge tyckt att klimat egentligen inte passar som huvudintresse för en blogg. Jag anser ju att om klimat definieras som medelvärdet av 30 års väder så förändras klimatet med knappt 1/10 000 per dag. Jag tänker mig nämligen att varje dag byter man ut samma datum 30 år tidigare mot dagens väder världen […]

Dela detta inlägg

Ännu mera Coriolis

För ungefär ett år sedan skrev jag några inlägg om Coriolis-effekten. Eftersom det är en effekt som spelar stor roll för strömningar i såväl hav som atmosfär är den i allra högsta grad relevant för all förståelse av klimatsystemet. För ett år sedan ledde mina inlägg till en diskussion om vad Coriolis-effekten år – das […]

Dela detta inlägg