Författararkiv: Lena Krantz

Granskning av Granskningsnämnden

Riksrevision

Den 17 januari lät Riksrevisionen meddela att de har inlett en granskning av granskningsnämnden för radio och tv:s granskning av public service. De skriver än så länge mycket kort: ”Riksrevisionen avser att granska om arbetet vid den självständigt beslutande granskningsnämnden för radio och tv (vid Myndigheten för press, radio och tv) är ändamålsenligt, effektivt och […]

Dela detta inlägg

UAH December 2019

UAH Dec 2019

Temperaturanomalin för december 2019 blev 0,56 grader över medelvärdet för 1981 – 2010 enligt UAH (The University of Alabama in Huntsville). Det blev ett varmt 2019 som hamnar på en tredjeplats under hela mätperioden efter 1998 och  2016. YEAR MO GLOBE NHEM SHEM TROPIC USA48 ARCTIC AUST 2018 1 0,29 0,51 0,07 -0,10 0,70 1,39 […]

Dela detta inlägg

Nej, naturkatastroferna har inte dubblerats på 30 år

EM-dat

Lotta Ilona Häyrynens ledare ”Vår sista tid är nu” innehåller flera märkligheten men jag tänkte här ta upp hennes påstående: ”Naturkatastroferna i världen har dubblerats de senaste 30 åren. Den dramatiska ökningen är, otvivelaktigt, kopplad till klimatförändringarna. Tiotals miljoner människor tvingas i dag på flykt undan den allt grymmare naturen.” Saken är ju faktiskt väldigt […]

Dela detta inlägg

Snillen spekulerar 2019

Snillen spekulerar

Årets upplaga av programmet ”Snillen spekulerar” gick till övervägande del i klimatets namn, i alla fall i sista delen. Det kändes som att alla skulle svära sin tro till IPCC eller kanske mer medias bild av vad IPCC ex skriver i AR5 (Assesment Report nr 5). Alla var mycket säkra på att forskningen är extremt […]

Dela detta inlägg

Varför apokalyptiska påståenden om klimatförändringar är fel

XR utanför finansdepartementet

(Egen bild) Michael Shellenberger har skrivit en intressant artikel på Forbes hemsida som jag har översatt med googles hjälp och manuell handpåläggning. Exakt allt är inte med men det mesta och i citatform. Han har reagerat på alla överdrifter om klimatet och tar här itu med dem. Såhär presenterar han sig själv: ”Klimatförändringar är ett […]

Dela detta inlägg

UAH november 2019 + 0.55 grader

UAH Nov 2019

Nu har Roy Spencer lagt upp resultatet av satellitmätningen av november månad enligt UAH på sin hemsida. + 0,55 grader. YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST 2018 1 0,29 0,52 0,06 -0,10 0,70 1,39 0,52 2018 2 0,25 0,28 0,21 0,05 0,99 1,22 0,35 2018 3 0,28 0,43 0,12 0,08 -0,19 -0,32 […]

Dela detta inlägg

Alla bubblor spricker

Infantil

(Eget foto) Det är lätt att misströsta en smula i dagens infantila samhällsklimat i klimatfrågan. Numera sjunker vissa dessutom till en extremt låg nivå där de som menar att domedagspredikanterna inte har vetenskapligt stöd för sina påståenden ska hängas ut som förnekare av den rätta tron. Förmodligen kan det bli ännu värre innan klimatbubblan spricker. […]

Dela detta inlägg

Isläget i Arktis

Arktis 13 år

Grafen här visar tre olika trender för havsisen i Arktis utbredning i september. Den streckade blå visar trenden för hela serien, dvs 1979-2019, den röda visar trenden för åren med den brantaste 13-års trenden (1999-2012) och till sist visar den gröna trenden för åren med den flataste 13-års trenden (2007-2019). Hur det blir nästa år […]

Dela detta inlägg

Är livet på jorden verkligen döende?

Dodo

Jag var också med på konferensen ”Conference on Natural Variability and Tolerance” i Oslo 18-19 oktober, i helgen som var alltså. Det var många intressanta föredrag och jag tänkte ta upp en av dem idag. Morten Jødal höll föredraget ”Is Life on Earth Really Dying?” och det är ju en högst dagsaktuell fråga med Extinction […]

Dela detta inlägg