Författararkiv: Elsa Widding

Myter och sanningar om klimatet

Screen Shot 2020-04-02 at 09.42.49

Nu ligger avsnitt 2 i min serie ”Myter och sanningar om klimatet” ute på Youtube och går att se HÄR Detta avsnitt och de kommande två tar upp den första klimatmyten som säger att det inte har varit så varmt som nu på 12 000 år. I takt med att det har blivit ett allt större […]

Dela detta inlägg

Klimatmyter och klimatsanningar på Youtube

Screen Shot 2020-03-27 at 15.15.06

Mitt arbete med att försöka få igång en bred debatt om klimatfrågan fortsätter. Som en viktig del i arbetet har jag utökat min bokförsäljning med ytterligare två böcker och det kommer fler. Nyligen har jag publicerat Staffan Mörners pedagogiska bok Borde vi oroa oss för klimathotet? Jag har även tagit över ansvaret för försäljningen av Gösta Petterssons […]

Dela detta inlägg

Klimatkarusellen på Youtube

Screen Shot 2020-02-14 at 21.54.14

För att bryta polariseringen måste fler våga ifrågasätta de myter som vi dagligen matas med genom media. Önskvärt vore om alarmister och så kallade skeptiker kan mötas för att diskutera var analysen går isär och resonera kring varför man kommer till så vitt skilda slutsatser. Att misstänkliggöra varandra leder ingen vart. Sedan i höstas har […]

Dela detta inlägg

Klimatkarusellen och nya böcker

När jag skrev boken Klimatkarusellen, vilka frågor kan besvaras? kände jag en stor frustration över att klimatfrågan inte fick ifrågasättas. Jag ville därför dela med mig av alla mina frågor och funderingar. Intresset för klimatfrågan tog plötsligt all min tid och jag valde därför att lägga mitt vanliga jobb som investeringsrådgivare i energibranschen åt sidan […]

Dela detta inlägg

Fyra utmaningar för energipolitiken

bulb

I takt med att kärnkraften i Sverige avvecklas och användningen av el ökar (elbilar) är det högst sannolikt att Sverige, i likhet med andra länder, kommer att bli mer beroende av fossil energi, troligtvis gas. Problemet med en kraftfull utbyggnad av de ”förnybara” energikällorna, sol- och vindkraft, är att det saknas marknadsincitament som säkerställer tillräckligt […]

Dela detta inlägg

Kära Andreas Cervenka

Screen Shot 2019-11-28 at 20.52.20

”Greta Thunberg-hatarna borde börja räkna” är rubriken på din artikel i Dagens Industri av den 18 november. Vid en första genomläsning såg jag inte vem som undertecknat artikeln och reagerade därför inte. Jag är van vid de starka och hårda ord journalister använder samtidigt som de avslöjar sin fundamentala okunskap om klimatet. Lägg därtill ett […]

Dela detta inlägg

Klimatpolitik på lösa grunder!

Screen Shot 2019-11-09 at 19.30.11

Hur har vi hamnat i ett läge där våra politiker på allvar tycks tro att vi befinner oss i ett så kallat klimatnödläge? Vetenskapliga uppfattningar stöts och blöts idag för att någon gång i framtiden kunna resultera i en tydlig och gemensam förståelse för vart klimatet är på väg. Liksom inom all vetenskap är slutsatserna […]

Dela detta inlägg

Viktiga frågor inom klimatpedagogiken

Screen Shot 2019-09-22 at 09.02.26

Under de senaste veckorna har jag fått många förfrågningar om föreläsningar. Ingen har egentligen specificerat speciellt noga vad man vill att föreläsningen ska handla om även om jag förstår att den bör ha en koppling till klimatet. Givetvis finns en del att hämta från min bok Klimatkarusellen, vilka frågor kan besvaras? Ändå känner jag mig […]

Dela detta inlägg

Vem ska få fart på klimatpedagogiken?

Screen Shot 2019-08-24 at 21.11.56

Ett stort tack till alla Er som har köpt min bok Klimatkarusellen, vilka frågor kan besvaras? Intresset för boken har varit över all förväntan. Första upplagan sålde slut på bara några veckor! En andra upplaga är nu tryckt. De flesta småfel är rättade, slutsatserna något korrigerade men i övrigt ganska små förändringar, förutom kapitel tre […]

Dela detta inlägg

Har politiken lämnat vetenskapen bakom sig?

Screen Shot 2019-07-13 at 09.18.31

Sveriges övergripande klimatmål är att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 och att därefter ha negativa nettoutsläpp. Detta långsiktiga mål kompletteras med ett antal etappmål. Klimatmålen och det planerings- och uppföljningssystem som regleras i klimatlagen (2017:720) utgör, tillsammans med Klimatpolitiska rådet, Sveriges klimatpolitiska ramverk. Det trädde i kraft den 1 januari 2018 efter […]

Dela detta inlägg