månadsarkiv: december 2019

Ökad klimatskrämsel i Grönköping

GK klimatskrämsel

Då den aktuella kampen mot klimatet ännu icke ha givit önskat resultat – folk i gemen äro icke alls tillräckligt uppskrämda – finnas enligt Miljöpartiet (MP) i Grönköping planer å att upptrappa kampen så att det äntligen skall bli lättare att införa fler regleringar, myndigheter, förbud och skatter. Ett steg i den riktningen är att […]

Dela detta inlägg

Ska vi acceptera lag baserad på lögn?

klimatplan dec 2019

Gästinlägg från Evert Andersson och Mats Kälvemark. Miljöminister Isabella Lövin har presenterat Prop. 2019/20:65 ”En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan”. (länk) Två hundra sidor fulla med referenser till olika andra propositioner, beslutade eller kommande klimatåtgärder. En lista med 132 punkter, som ska ge oss världens bästa klimatpolitik. Vi gör några nedslag i dokumentet. […]

Dela detta inlägg

Snillen spekulerar 2019

Snillen spekulerar

Årets upplaga av programmet ”Snillen spekulerar” gick till övervägande del i klimatets namn, i alla fall i sista delen. Det kändes som att alla skulle svära sin tro till IPCC eller kanske mer medias bild av vad IPCC ex skriver i AR5 (Assesment Report nr 5). Alla var mycket säkra på att forskningen är extremt […]

Dela detta inlägg

Öppet brev till Nyamko Sabuni

Kära Nyamko Sabuni, du har i en programförklaring skrivit eller sagt att Liberalerna ska ta klimatfrågan på allvar. Jag vill i detta brev ge dig ett förslag på hur jag tycker att du ska ta tag i klimatpolitiken. Låt mig först konstatera att nu har även det 25:te klimatmötet avslutats utan att komma fram till […]

Dela detta inlägg

DN:s halmgubbe del IV

AGA:s tomater - större, bättre och godare

Nu är vi äntligen på sista versen i serien om ”DN:s 11 vetenskapliga svar”. Idag har vi kommit till de två sista påståenden som båda rör huruvida glaset är halvfullt eller halvtomt. Påståendena är inte påhittade utan saker som jag tror många skeptiker skulle skriva under på direkt.  Detta skulle därför kunna vara ett kort […]

Dela detta inlägg

Borde vi förbereda oss för ett kallare klimat?

cold climate

Här följer ett gästinlägg av Fabian Lundbäck (presentation nedan) som studerat temperaturkurvor under tre olika tidsspann. Om dessa naturliga cykler fortfarande gäller så går vi mot kallare tider. Då jorden för närvarande är på toppen av tre temperaturcykler, samtidigt som data för jordens energibudget visar att människan genom utsläpp av växthusgaser inte verkar ha drivit […]

Dela detta inlägg

Vetenskaplig kontrovers om havsnivån

ocean

Hur mycket, och hur fort, höjer sig havsnivån i välden? Detta är ännu ett fält inom klimatområdet där det råder mycket delade meningar. Svenska Wikipedia skriver så här: Den globala uppvärmningen förväntas att orsaka betydande havsnivåhöjningar under det närmaste århundradet. Det finns dock inga entydiga och säkra forskningsresultat om hur mycket det kommer att bli […]

Dela detta inlägg

DN:s halmgubbe del III

ipcc-ar1-wg1-7-1

DN hade i förra veckan en artikel med titeln ”11 vetenskapliga svar på klimatförnekarnas favoritargument”. Jag ville belysa vad DN betraktar som vetenskap och hur hållbara deras argument egentligen är. Serien av inlägg har jag gett namnet ”DN:s halmgubbe” eftersom DN använder sig av  ett enkelt debattknep som ofta används när man har svår att […]

Dela detta inlägg