månadsarkiv: februari 2019

Tänk om folk tog reda på fakta själva

asdf

Tänk om folk tog reda på fakta själva. Då skulle de, som hört att Grönlands isar smälter bort, lätt kunna söka fram tex följande bild om temperaturen på Grönland: Den kunskapstörstande skulle se att det inte blivit nämnvärt varmare på Grönland sen 1920-talet. Denne skulle då fundera på om inte isarna smälte mycket i början […]

Dela detta inlägg

Klimatnytt från Grönköping

varuskrapan Grönköping

Som vi vet så är Grönköping en sprudlande urkälla för nya, politiskt korrekta, idéer. Här är den senaste: Varuskrapan i Grönköping låter via ett direktreklamutskick meddela, att man fått in en ny sändning ekologiskt korrekta miljögifter. Dessa förstöra miljön å ett fullkomligt sanktionerat sätt och är därför att föredra framför de mer traditionella och icke-politiskt […]

Dela detta inlägg

Klimatångestterapi

En företeelse som det talas alltmer om är den klimatångest som drabbat allt fler. Jag inser att vi på KU har en framtid i en ny roll. Vi bör presentera oss som klimatångestterapeuter. Det som behövs är i första hand en effektiv marknadsföring. Det vi bör betona är att vi arbetar med en samtalsterapi inspirerad […]

Dela detta inlägg

Lille Hans resa

gloriousfuture

Här är en humoristisk liten saga av Britt Mauritzson: Lille Hans resa I det kalla, kalla landet uppe i norr, i landet Sverige, fanns det en pojke som hette Hans. Han gick i åttan i skolan som låg nära där han och familjen bodde och följande läsår måste han välja sin fortsatta utbildningsväg. Så fungerar […]

Dela detta inlägg

Vad har medierna berättat om nyligen?

VostokbasenTemperaturerClimexp

Isen i Arktis och Antarktis Flera svenska medier har rapporterat om att ett stort hålrum har upptäckts under en glaciär på Antarktis. Dessutom har de rapporterat om att smältande isar i Arktis (Grönland) och Antarktis kan orsaka klimatkaos. Svenska Dagbladet brassade på med att haven kan stiga med 58 meter. Vilket ju stämmer, om det […]

Dela detta inlägg

Extremkylan i USA beror inte på globala uppvärmningen

Polar_Vortex_190131_70 hPa

Detta inlägg har som huvudämne extremkylan i USA och de falska kopplingarna till globala uppvärmningen. Men dessutom skriver jag om Energimyndigheten, professor John Christy och El Niño. Klimatalarmisterna använder nu alla extrema väderhändelser som ”bevis” på klimatförändringarna. För det första så indikerar ordet ”klimatförändringarna” som hot att man är ute för att bluffa. Klimatet har alltid […]

Dela detta inlägg

I skolen icke häda dogmer och trossatser – inte ens på Stockholms Universitet

Bolin2

För en tid sedan fick jag ett lite överraskande email med nedanstående inbjudan. Efter en kort funderan tackade jag ja, med kommentaren att Rockström (liksom Al Gore och Väder-Pär Holmgren) aldrig ställer upp i sammanhang där de får vara emotsagda. Dessutom borde han vara i Potsdam numera. Så att räkna med hans medverkan är nog knappast […]

Dela detta inlägg

Underhållsarbete på bloggen

uppgradering

City Network kommer att stänga ned servern natten mellan tisdag och onsdag (12-13 feb) mellan kl 23.00 och 05.00 för underhåll. ”City Network would like to inform you that we have planned maintenance as scheduled above. We are upgrading our storage systems at KNA1 together with security updates. Due to specific circumstances this one time […]

Dela detta inlägg

Årets Celsius-Linnéföreläsningar i Uppsala

Den Teknisk-Naturvetenskapliga Fakulteten anordnar varje år i februari två hedersföreläsningar uppkallade efter universitetets mest kända professorer på 1700-talet. Jag brukar försöka att lyssna på dem och ofta har jag lärt mig något nytt och intressant. Årets föreläsningar var dock mest skrämmande. Det var två föreläsare som var helt beroende av att klimathotet hålls vid liv. […]

Dela detta inlägg