månadsarkiv: oktober 2014

Norsk forskargrupp fick klimatkänslighet (ECS) mellan 0,9 och 3,2 grader C

Klimatmodellen

Den norska forskargruppen består av klimatforskare och statistiska matematiker. De har använt sig av alla upptänkliga observationer tillsammans med en relativt enkel klimatmodell, en så kallad energibalansmodell där klimatkänsligheten är en av de ingående parametervärdena. De har anpassat parametervärdena i klimatmodellen till observationerna genom att använda Bayesiansk statistik. De fick då jämviktsklimatkänsligheten (ECS=Equilibrium Climate Sensitivity) […]

Dela detta inlägg

Jag har en dröm…

Laurent Fabius, Jane Goodall, Al Gore, Bill de Blasio, Ban Ki-moon

Förra helgen befann jag mig på 8th International Conference on Climate and Energy i Frankfurt am Main för att hålla ett föredrag om de samspel som existerar mellan storföretag, myndigheter och icke-statliga organisationer för att manipulera opinion och genomföra politiska målsättningar. Detta är ett av få forum som finns öppna för röster som inte ansluter […]

Dela detta inlägg

The Green Blob finns överallt

MoS2 Template Master

DailyMail har granskat hur de gröna nästlar sig in överallt i Storbritannien för att driva en grön politik. Uttrycket The Green Blob kommer från förre miljöministern Owen Paterson som sparkades i juli.   Vet inte om det finns någon bra översättning på Green Blob men det betyder en grön konturlös massa. Läsarna kanske har några […]

Dela detta inlägg

Klimatkänslighet enligt EASy

Harde, Abs sol

Med risk för att verka fixerad vid klimatkänslighet, ägnar jag nu ett tredje inlägg detta år åt denna parameter, som i sin enklaste form anger hur mycket den globala medeltemperaturen kan förväntas öka om halten CO2 fördubblas. Det är onekligen en nyckelstorhet som har förekommit flitigt i debatten, och det har blivit en liten extra […]

Dela detta inlägg

Veckan som gick

Under den gångna veckan har det varit två möten där det förhandlats om vad politiker kan göra för att påverka framtidens klimat. I svenska massmedia har EU-mötet om de europeiska ländernas åtaganden om minskade utsläpp och ökade satsningar på energisparande och på användning av det som brukar kallas förnybar energiproduktion fått stor uppmärksamhet. Att det […]

Dela detta inlägg

EUs klimatmål spel för gallerierna

EU klimatmål

Det har varit tunnsått med kommentarer om EUs klimatmål som framförhandlades i torsdags. Från miljöorganisationerna som går i vind- och solindustrins ledband så hör vi det vanliga klagomålet att målen är alldeles för lågt satta beträffande den s.k. förnyelsebara energin. Där har nämligen EU kompromissat ned målsättningen från 30 % förnyelsebart år 2030 till enbart […]

Dela detta inlägg

Inget rekordvarmt 2014

satellit temp

Det har förekommit flera påståenden att 2014 är på väg att bli ett rekordvarmt år, varmare än 1998 och 2010. Det är bl.a. NASAGISS, där nu James Hansens adept, Gavin Schmidt, tagit över ruljangsen, som matat media med data som påstås visa den ena rekordmånaden efter den andra: Men Roy Spencer, klimatforskare på University of […]

Dela detta inlägg

Min nya geovetenskapliga artikel

Adiabatisk lapse rate Stewart

Uppdatering 2014-12-03, referens till artikeln: Pehr Björnbom, Temperature lapse rates at restricted thermodynamic equilibrium in the Earth system, Dynamics of Atmospheres and Oceans, Volume 69, March 2015, Pages 26-36, ISSN 0377-0265, http://dx.doi.org/10.1016/j.dynatmoce.2014.10.001. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377026514000529) Jag har fått en ny geovetenskaplig artikel accepterad för publicering i en tidskrift som heter Dynamics of Atmospheres and Oceans. Den är […]

Dela detta inlägg

Sista utropet

Last call

Jag dök på en dokumentär på UR Play med namnet ”Hållbarhetens gräns” häromdagen. Rubriken kändes missledande då den borde ha varit ”Tillväxten gräns” tyckte jag. Efter lite sökning visade det sig att det urspungliga namnet på dokumentären är ”Last Call”. URs beskrivning av dokumentären: ”Boken ”The Limits to Growth” kom ut i början av 1970-talet […]

Dela detta inlägg