månadsarkiv: augusti 2013

Bombprovskurvan – naturens enkla svar på komplicerade samband

Figur 1 bombprovskurvan

Gästinlägg av Gösta Pettersson Figur 1.  Tidsförloppet (svarta mätpunkter) för relaxationen av det överskott av C14-koldioxid som de ovanjordiska kärnvapentesten gav upphov till Peter Stilbs och Pehr Björnbom har i TCS-inlägg uppmärksammat min bok Falskt alarm och min  slutsats att bombprovskurvan (figuren ovan) falsifierar de kolcykelmodeller som ligger till grund för klimatmodellerarnas beräkningar av framtida […]

Dela detta inlägg

Revellefaktorn, lika viktig som klimatkänsligheten

Figur enligt NOAA

Revellefaktorn, även kallad buffertfaktorn, är ett mått på världshavens förmåga att ta upp den av människorna i atmosfären utsläppta koldioxiden. Vid högt värde på Revellefaktorn så tar oceanerna upp koldioxiden både sakta och ofullständigt så att en stor del av denna blir kvar i atmosfären under tusen år. Vid lågt värde så tas koldioxiden upp […]

Dela detta inlägg

Klimatförändringen kan göra Grönland grönt till år 2100

greenlandGreen

Världens mest glesbefolkade land kan bli täckt av skog istället för karg inlandsis, säger experterna. Nej, det är naturligtvis inte sant, det är inte var experterna säger. The Guardians rubrik tillsammans med underrubriken till artikeln som handlar om en nyligen genomförd undersökning är kraftigt vilseledande. Undersökningen är genomförd av Aarhus Universitet och handlar om vilka träd och buskar som […]

Dela detta inlägg

I orkanernas värld

Day of destrucktion

Ezra Klein, Washington Post har intervjuat Al Gore som bland annat förklarar varför han är optimistisk vad gäller möjligheterna att stoppa den globala uppvärmningen. Jag tar här upp bara ett par saker men läs gärna igenom hela intervjun. En bit in i intervjun kommer frågan om orkaner och då givetvis Sandy upp. Al förklarar för Ezra: ”Would there be a […]

Dela detta inlägg

Kossor och klimat

våmmen

Bild från Formas tidskrift, ”Klimatpåbordet” Ibland undrar man hur vissa spår i klimatforskningen utvecklas och vilka resultat som framkommit. Vid sorteringen av de många PDF-artiklar och länkar som jag med åren tankat ner väcktes min nyfikenhet av en excerpt från 2007 angående kossorna som klimatbovar. Under åren 2007 – 2009 var just nötkreaturen föremål för […]

Dela detta inlägg

Va! Skulle inte isen ha smält nu?

icecover_current

Varför är det så tyst i gammelmedia om isen i Arktis i år? Svaret är naturligtvis att den inte smält bort såsom alla varnat för tidigare. Naturen gör inte som alla alarmister hoppas på. Som synes ovan verkar isutbredningen vara ganska normal. Inte ens Nordvästpassagen har öppnats, trots alla expeditioner som tänkt sig ta sig […]

Dela detta inlägg

Planeternas inflytande

Solsystemet

Den klimatförändring vi upplevt sedan slutet av 1800-talet låter sig mycket väl förklaras av naturliga orsaker. ”Inomjordiska naturliga orsaker” kan t ex vara variationer i varma och kalla havsströmmar, vulkanutbrott eller en ändring i jordaxelns lutning. Utanför jorden är det i första hand solen som kan orsaka klimatförändringar. I detta avsnitt skall jag fästa uppmärksamheten […]

Dela detta inlägg

Forskare varnar för kallare väder och att havsnivån kommer att sjunka

die_kalte_sonne

Vi närmar oss nu IPCC-mötet i Stockholm och vi kommer att översköljas av klimathot i de stora dagstidningarna och Svt. Men klimatmodellerna har misslyckas med att förutsäga verkligheten. Globala temperaturen har inte alls ökat som IPCC:s modeller säger. Istället försöker IPCC blanda ihop korten och säga att nu är det 95% säkert att det mesta […]

Dela detta inlägg

Kriget om skiffergasen

aktivist

Gas som kan hämtas upp från djupt liggande skifferlager har vållat strid. Ny teknik som möjliggör borrning horisontellt i kombination med ”fracking” erbjuder en fantastisk ny energikälla för många europeiska stater. I USA så har skiffergasboomen redan inneburit att man kan minska sin import från det oroliga Mellanöstern, en radikal minskning av gaspriset, en minskning […]

Dela detta inlägg

De gröna rötterna IV – socialismen

kommunism

Bild: Taringa! I vår serie (här, här och här) om de gröna rötterna så har turen nu kommit till socialismen. Men att bena ut ”det gröna” i den socialistiska traditionen visar sig vara en komplicerad historia. Detta beror bl.a. på att socialistisk ideologi dominerats i så hög grad av Karl Marx, liksom av hans efterföljare […]

Dela detta inlägg